Integrációs Pedagógiai Műhely füzetek (suliNova – Educatio)

2002 és 2010 között – köszönhetően az akkori Kompetencia alapú fejlesztés és Integrációs pedagógiai fejlesztés programajainak – számos, maradandó illetve manapság ismét hiányterületnek számító szakmai háttéranyag és tanári módszertani anyag született. Ezek egy része ma már nem lelhető fel a világhálón se.

Amit megtaláltunk, összegyűjtöttük, most közzétesszük.

Ha Önnél/Nálad is lappang eféle digitális anyag, küldje/d meg az eotvosjszpt@gmail.com mailcímre, örömmel bővítjük ezzel a gyűjteményt.

Arató Ferenc – Varga Aranka: Együtt-tanulók kézikönyve
Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe

(Arató Ferenc szerk.:) Kooperatív tanulásszervezés az integráció szolgálatában

(Bernáth Gábor szerk.:) Esélyegyenlőség – deszegregáció – integráló pedagógia

Clark, Kenneth B.: Fekete gettó – A hatalom dilemmái

Delpit, Lisa: Mások gyermekei – Hivatalos kultúra és kisebbségi tanuló

Good, Thomas L. – Brophy, Jere E.: Nyissunk be a tanterembe!
Alapvető szakirodalom az osztályteremben zajló folyamatok megértéséhez
1. kötet 2. kötet 3. kötet

(Kaposi László szerk.:) Drámapedagógiai műhelygyakorlatok 1.

Kaposi László szerk.:) Drámapedagógiai műhelygyakorlatok 2.

(Karlowits-Juhász Orchidea szerk.:) Ha a hangyák az égre néznek… – Utak a tevékenység-központú iskolákhoz

(Karlowits-Juhász Orchidea szerk.:) Utak a projektpedagógiához

Kézdi Gábor – Surányi Éva: Egy sikeres iskolai integrációs program tapasztalatai (Hatásvizsgálat, kutatási összefoglaló 2005-2007)

Knausz Imre: Mit kezdjünk az értékeléssel?
Adalékok az integrációs nevelés pedagógiájához

(Lénárd Sándor, Rapos Nóra szerk.:) Adaptív oktatás szöveggyűjtemény 1. – Az adaptivitás szemlélete

(Lénárd Sándor, Rapos Nóra szerk.:) Adaptív oktatás szöveggyűjtemény 2. – Az adaptív iskola

Lipton, Martin – Oakes, Jeannie: A tanítással változó világ
1. kötet: Elméleti viták
2. kötet: Az iskola: az intézménytôl a tanulóig

L. Ritók Nóra: Nézzünk körül együtt!
Alsó tagozatos (elsősorban 3. és 4. osztályos) tanulók számára kidolgozott komplex program kooperatív módszerekkel

L. Ritók Nóra: Projektpedagógia a hátrányos helyzetű tanulók oktatásában

L. Ritók Nóra: Rajzolni jó! Ötlettár vizuális nevelést tanítók számára
(Általános iskola 1–5. évfolyam)

Orosz Lajos: Hét gyakorlat a Hétszínvirág Iskolából

Polyák Teréz – Sófalvy Anna: Családbarát iskola

(Radnóti Katalin szerk.:) A projektpedagógia mint az integrált nevelés
egy lehetséges eszköze (Elméleti háttér és gyakorlati példák)

Sallai Éva – Szilvási Léna – Trencsényi Láaszló: Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére
Pedagógiai koncepció

Sallai Éva: Módszerek a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének segítésére
Integrációs pedagógiai helyzetgyakorlatok
Munkafüzet

(Sallai Éva szerk.:) Kapcsolaterősítő élmények az iskolában

(Sallai Éva szerk.:) Társadalmi egyenlôtlenségek, a nem hagyományos családmodell, a szülôi viselkedés és a gyermekek fejlôdésének összefüggései

(Dr. Torda Ágnes szerk.:) Hatékony tanulómegismerés

(Dr. Torgyik Judit szerk.:) Kulturálisan érzékeny iskola
(Szöveggyűjtemény a multikulturális nevelés szakirodalmából)

(Dr. Torgyik Judit szerk.:) Minden nap ünnep
Multikulturális gyakorlatok itthon

(Dr. Torgyik Judit szerk.:) Világjáró
Szempontok a multikulturális neveléshez

Vojnitsné Kereszty Zsuzsa – Kókayné Lányi Marietta: Könyv a differenciálásról – máshonnan – máshogyan – együtt
Kézikönyv az 1–6. évfolyamon tanítók számára

(Zágon Bertalanné szerk.:) Differenciálás heterogén csoportban